Імунобіологічна терапія

імунобіологічна терапія

Наукові досягнення останніх десятиріч у ревматології відзначилися віднаходженням нових ефективних методів лікування. Розшифрування ключових патогенетичних механізмів ревматичних захворювань дозволило ідентифікувати молекулярні та клітинні біомаркери, які можуть бути використані в якості терапевтичних «мішеней». Саме на такі мішені й націлена імунобіологічна терапія.

Імунобіологічна терапія – це прицільне (таргетоване) лікування біологічними агентами, дія яких основана на пригніченні специфічних молекулярних мішеней, що безпосередньо залучені у процес розвитку захворювання.

Які імунобіологічні препарати використовуються в ревматології:

  • Адалімумаб (Хуміра) – повністю людські рекомбінантні монокланальні антитіла до ФНО-α.
  • Голімумаб (Сімпоні) – людські моноклональні антитіла класу IgG1k.
  • Ритуксимаб (Мабтера) – химерні моноклональні антитіла, які селективно пов’язують і видаляють В-клітини, які мають на своїй поверхні антиген CD-20.
  • Інфліксімаб (Ремикейд, Фламмегіс) – химерні моноклональні антитіла до ФНП-α.
  • Тоцілізумаб (Актемра) – гуманізовані моноклональні антитіла до рецептора IL-6.
  • Та інші препарати, представлені на ринку України.

В «Клініці сучасної ревматології» у Запоріжжі успішно проводиться імунобіологічна терапія при таких захворюваннях:

  • ревматоїдний артрит;
  • анкілозуючий спондиліт;
  • системний червоний вовчак;
  • псоріатична артропатія.

Пам’ятайте!

Інноваційні методи лікування ревматичних захворювань тепер доступні для кожного пацієнта! Призначення імунобіологічного препарату відбувається індивідуально на підставі: діагностованою патології, супутніх захворювань, статі, віку, найбільш зручним для пацієнта шляхом введення препарату і фінансових можливостей пацієнта.

Розробка імунобіологічних препаратів зробила революцію в терапевтичному підході при ревматичних захворюваннях і ми можемо втілити це в життя. Це сучасне лікування дозволяє зупинити захворювання на ранніх етапах, попередити прогресування, що особливо важливо для пацієнтів, стійких до стандартного лікування. Таке лікування дозволяє не тільки досягти стійкої ремісії, але і істотно поліпшити прогноз.

Внутрішньосуглобові ін’єкції
Алергологія
Меню